Kinesiologi - en neurofysiologisk kroppsterapi


Du är varmt välkommen till Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm.
Vi har yrkesutbildning och kurser i kinesiologi, kinesioterapi, muskeltestning och friskvårdsmedicin.

Kinesiologi är en neurofysiologisk kroppsterapi utvecklad av amerikanska kiropraktorer, med rötter i 1800-talets medicinska gymnastik och traditionell kinesiologi (rörelseläran) från Sverige.

För 29 år sedan startade Svenska Kinesiologi Skolan och Mac Pompeius Wolontis den allra första yrkesutbildningen i Sverige för en då helt ny yrkesgrupp: Kinesiolog.
Idag är vi fortfarande Sveriges största och ledande kinesiologiskola för utbildning av kinesiologer.
Vi är även Nordens enda skola för utbildningar till licensierad Fysiopraktor®, Psykopraktor® och Akupraktor®
Vi har också flera olika helgkurser för nybörjare (se nedan).
- Vad är Kinesiologi? Läs vår sammanfattande text om kinesiologin.

Vår nästa yrkesutbildning till diplomerad Kinesiolog startar i januari 2018.
Se schema för nästa utbildning: Schema Kinesiolog 2018-2019


Kinesiologi
Vi arrangerar olika yrkesutbildningar till
Kinesiolog Kinesiolog.se - Manuell muskeltestning, Friskvårdsmedicin
Fysiopraktor® Fysiopraktor.se - Strukturell kinesiologi och Kinesioterapi, avancerad manuell Muskeltestning
- Physiopractor® Physiopractor.com - Strukturell Osteopati och mjuk Kiropraktik

Vi har även vidareutbildning inom ytterligare två olika kinesiologiska program:
Akupraktor® Akupraktor.se och
Psykopraktor® Psykopraktor.se


Muskeltestning

Kinesiologi är Friskvårdsmedicin

Inom friskvårdsmedicin arbetar vi med friskvård för att optimera funktionen i både rörelseapparaten (muskler, leder) och vår inre fysiologi (matsmältning, hormonsystem, immunförsvar, mm).
Inom kinesiologi och friskvårdsmedicin behandlar vi inte sjuka människor som har olika sjukdomar.
Vi arbetar med friska människor som inte mår bra.

Svenska Kinesiologi Skolan 30 år - 1987-2017

Sveriges främsta skola inom Kinesiologi

1987 grundade Mac Pompeius Wolontis den Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm och skapade samtidigt det helt nya yrket “Kinesiolog” .
Den första yrkesutbildningen till diplomerad Kinesiolog i Sverige gick på heltid under 1-termin, hösten 1988.
Under de följande 29 åren har vi sedan fortsatt att arrangera över 26 stycken yrkesutbildningar till Kinesiolog.
Idag driver vi den enda skolan i landet med en flerårig yrkesutbildning i kinesiologi.
Utbildningens inriktning är kinesioterapi, friskvårdsmedicin, manuell muskeltestning, neuromuskulära tester, kinesiologisk akupressur, näringskinesiologi, manuell kinesiologi, energipsykologi och stresskinesiologi.
Huvudlärare för utbildningen till Kinesiolog är Mac Pompeius Wolontis (internationellt utbildad och registrerad instruktör i kinesiologi sedan 1984).
Sedan 2005 är vår Kinesiolog-utbildning integrerad med olika vidareutbildningar inom Kinesiologi till Fysiopraktor® (idrott- och sportkinesiologi) www.Fysiopraktor.se, Akupraktor® (kinesiologisk akupunktur) www.Akupraktor.se och Psykopraktor® (mental kinesiologi, stresskinesiologi och energipsykologi) www.Psykopraktor.se.
Muskeltestning och kinesiologi är grunden och basen för alla våra vidareutbildningar.
Ingen annan skola i Sverige, i Norden eller i norra Europa har samma bredd och djup på utbildningen inom kinesiologi och manuell muskeltestning som Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm.
Det finns med andra ord stora möjligheter till vidareutbildning efter din Kinesiolog-utbildning.

Svenska Kinesiologi Skolan är godkänd av Sveriges största förbund inom kroppsterapi och komplementär medicin - Kroppsterapeuternas Yrkesförbund (4.500 medlemmar).

 Svenska Kinesiologi Skolan är godkänd av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Nybörjarkurser

3e Kinesiologi Konferensen - Kinesiolog 30 år , 27 oktober 2018
Grundkurs i Kinesiologi och Muskeltestning, 2-4 november 2018
1. Kinesiologi och manuell muskeltestning, 10-13 januari 2019
2. Manuell Kinesiologi och OrganPlexus®, 7-10 Februari 2019
2. Manuell Kinesiologi och OrganPlexus®, 7-10 Februari 2019


Yrkesutbildningar

yrkesutbildning KINESIOLOG 2019, 10 Januari 2019 - 23 Februari 2020


Yrkeskurser / delkurser i Kinesiolog-utbildning

8. Fingertestning och OrganPlexus ®, 20-23 september 2018
9. Strukturell Kinesiologi och Sportkinesiologi, 18-21 Oktober 2018
10. Psykologisk Akupraktik PAP, 15-18 november 2018
11. Nutritionskinesiologi och Neuroakupunktur, 13-16 december 2018
12. Energetisk kinesiologi - 8Qi, 24-27 januari 2019
13. Kinesiologi Integrering, 21-24 februari 2019


Fördjupningskurser

Holografisk Kinesiologi - Ulf Kilman, 28-30 september 2018
Repetition i kinesiologi, januari-december 2018Yrkeskurser i Fysiopraktor®-utbildningen

Spinal Anatomi, 4-7 oktober 2018
Ackermann Osteopati-Kiropraktik 1, 9-13 november 2018
Manuell Muskeltestning 3, 29 november-2 december 2018
Manuell Muskeltestning 4, 10-13 januari 2019
Manuell Kinesiologi 1, 7-10 februari 2019
Manuell Kinesiologi 2, 7-10 mars 2019
Impulsering & Mobilisering, 4-7 april 2019
Traditionell Svensk Medicinsk Sjukgymnastik, 2-5 maj 2019
Ackermann Osteopati-Kiropraktik 2, 12-16 juli 2019
Examen Fysiopraktor-Physiopractor, augusti 2019
Repetition i Fysiopraktor-utbildningen, augusti 2018-augusti 2019

Kinesiologi i Sverige - Kinesiology i världen


Orden Kinesiology, Kinesiologi och Kinesioterapi skapades i Sverige i mitten av 1800-talet av professorerna Carl August Georgii och Lars Gabriel Branting på G.C.I. (Kungl. Gymnastiska Central-Institutet).
De översattes från svenska till grekisk-engelska för att bli den internationella termen på den då mycket kända svenska Rörelseläran och den Medicinska Gymnastiken.

 Swedish Professor Carl August Georgii at Royal Gymnastic Central Institute GCI, late 1800
Carl August Georgii skapade det internationella ordet "Kinesiology" år 1854 vilket var en översättning av det svenska medicinska begreppet "Rörelselära".
Swedish Professor Carl August Georgii at Royal Gymnastic Central Institute GCI, created and coined the word "Kinesiology" in 1854.
"Kinesiology" is a literal translation to Greek-English from the original Swedish word Rörelselära, meaning "Movement Science", a fundamental part of the Medical Gymnastics (Physiotherapy) from Sweden.


Under nästan 100 år användes denna metod av svenska och internationella sjukgymnaster. De grundläggande principerna spreds av svenska sjukgymnaster till USA och fortlevde och vidareutvecklades där under 1900-talet av amerikanska fysioterapeuter och kiropraktorer.
I mitten av 1960-talet grundades det nya yrket "Applied Kinesiologist" i USA av amerikanska kiropraktorer, med behandlingstekniker från både kiropraktik, massageterapi, näringsmedicin, nutrition, psykologi, meridianterapi och akupunktur.

130 år efter att ordet Kinesiologi skapades i Sverige av professor Lars Gabriel Branting, hölls 1988 den första yrkesutbildningen i modern nutida kinesiologi i Stockholm på Svenska Kinesiologi Skolan, med lärare från Sverige och USA.
Även om ordet "kinesiologi" myntades i Sverige 1858, fanns det under 1800-talet aldrig någon yrkesgrupp som kallades för kinesiolog.
Det svenska yrket Kinesiolog grundades av Mac Pompeius Wolontis genom yrkesutbildningen till examinerad kinesiolog på Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm, höstterminen 1988. Utbildningen var då 1 termin på heltid.

Svenska Kinesiologi Skolan har även utvecklat kurser och vidareutbildningar inom kinesiologi, kinesioterapi och friskvårdsmedicin som vi är ensamma om i världen, bland andra Fysiopraktor® - Physiopractor® och Psykopraktor® - Psychopractor®.


Svenska Kinesiologi Skolan

Välkommen till Kinesiologiskolan

Vi startade utbildningen till Kinesiolog i Sverige för 30 år sedan och är störst i Sverige med utbildning i Kinesiologi
I dag är vi även Nordens enda skola för utbildning i Kinesioterapi och till licensierad Fysiopraktor®, Psykopraktor® och Akupraktor®.
Utbilda dig till

Kinesiolog
Fysiopraktor®
Psykopraktor®
Akupraktor®


Sveriges största och bredaste utbildningar inom kinesiologi, manuell muskeltestning, neuromuskulära tester
Svenska Kinesiologi Skolan

www.Kinesiologi.se / www.Kinesiolog.se / www.Kinesiologiskolan.se


Svenska Kinesiologi Skolan - Swedish School of Manual Kinesiology

Postadress: Sigtunagatan 4, SE-113 22 Stockholm, Sweden

Kurslokal: DeGeersgatan, på Östermalm. Tunnelbana "Karlaplan" eller "Gärdet"

Telefon: 08-339669

Email: info @ och så denna webb-adress :)

Kinesiologi logotype, ® ett registrerat varumärke

Orden Praktor®, Fysiopraktor®, Akupraktor®, Psykopraktor® är registrerade varumärken. Design och webbproduktion, copyright © Mac Pompeius Wolontis, 2014