Kinesiologins historia i Sverige och internationellt

Viktig information om kinesiologi:   All manuell muskeltestning utvecklades ursprungligen av Dr. Robert Lovett M.D. och de amerikanska fysioterapeuterna Henry Kendall P.T. och Florence Kendall P.T.

 Florence Kendall, PT. En av grundarna av manuell muskeltestning Florence Kendall (Fysioterapeut)

Viktig information om kinesiologi:   1949 publicerade Kendall&Kendall en tjock och klassiskt referensbok i ämnet som har skapat grunden för all form av manuell muskeltestning: "Muscles - testing and function". Kendall använde omkring 100 olika muskeltester i sitt arbete. Kendalls muskeltester har genom åren använts av sjukgymnaster och kiropraktorer jorden runt.

 Florence Kendall, Muscles - Testing and Function

Kendalls muskeltester låg till grund för den nya typ av muskeltestning som utvecklades av amerikanska kiropraktorer med början på 1960-talet.

Viktig information om kinesiologi:   Ordet "Kinesiologi" kommer från grekiskan och betyder "rörelse" + "lära".

 Kinesiologi betyder Rörelselära

Viktig information om kinesiologi:   "Vår" typ av kinesiologi är inte samma sak som traditionell akademisk kinesiologi (biomekanik och träningsfysiologi). Kinesiologi kommer heller inte från Kina (utan från USA), men vi använder oss mycket av den gamla kinesiska kunskapen om akupunkturmeridianer och energiflöden i kroppen.

Viktig information om kinesiologi:   Alla kinesiologer använder sig av manuell muskeltestning som ett grundläggande diagnostiskt redskap i behandlingarna. Att korrekt kunna testa spännigen i kroppens muskler är lika mycket en teknik som en konstart. Det går snabbt att lära sig grunderna i muskeltestningen, men kan ta flera år innan man behärskar tillfullo.

Viktig information om kinesiologi:   Inom den Fysiologiska grenen av kinesiologin utvecklar terapeuter inom Applied Kinesiology, Manual Kinesiology och framför allt Clinical Kinesiology nya manuella muskeltester som är mycket mer specifika än de ursprungliga klassiska muskeltesterna. Kiropraktorn Alan Beardall (Clinical Kinesiology) utvecklade ca. 250-300 nya manuella muskeltester, vilka omfattar alla delar av alla muskler i hela kroppen.

 George Goodheart (kiropraktor) grundaren av AK - Applied Kinesiology 1964 George Godheart Jr (DC)

Viktig information om kinesiologi:   Applied Kinesiology, AK (tillämpad kinesiologi) grundades 1964 av den amerikanske kiropraktorn George Goodheart, D.C. och används idag av kiropraktorer, osteopater, naprapater, läkare, tandläkare, sjukgymnaster, m.fl.
Organisationen för Applied Kinesiology heter International College of Applied Kinesiology, ICAK. För att bli medlem i ICAK måste man ha läst medicin på högskola/universitet och inneha en statlig legitimation.

Viktig information om kinesiologi:   En ny samlande gren kring Applied Kinesiology har växt fram de senaste åren som heter Kinesiologic Medicine (kinesiologisk medicin). Det är ett samlande namn för de legitimerade yrkesutövare som använder Applied Kinesiology i kombination med andra mycket närliggande kinesiologimetoder. Tillsammans med kiropraktik, akupunktur, klinisk nutrition m.fl.
Den enda tidskiften inom kinesiologin, The International Journal of Applied Kinesiology and Kinesiologic Medicine som ges ut i Italien, var först med att mynta termen Kinesiologic Medicine.

Viktig information om kinesiologi:   Under 1970-, -80 och 90-talen har ett stort antal andra "kinesiologier" skapats utanför Applied Kinesiology. Utövarna av dessa kinesiologimetoder har ingen högskoleutbildning inom medicin och saknar legitimation för att utöva någon terapi. Dessa metoder samlas idag under namnet Specialized Kinesiology (specialiserad kinesiologi) eller Energy Kinesiology. Några av metoderna kallas för "Touch for Health Kinesiology (TFH)", "Educational Kinesiology (EDU-K)", "One Brain", "Applied Physiology (AP)", "Biokinesiology (MK)", "Neuroenergetic Psychology (NEP)", "Transformational Kinesiology (TK)", "Hyperton-X (HTX)", etc, etc.
Se vidare på vår internationella webbplats: www.Kinesiology.com för adresser till olika kinesiologimetoder.

Viktig information om kinesiologi:   Inom den Mentala grenen av kinesiologin använder många muskeltestningen på ett helt nytt sätt än tidigare. Genom muskeltestningen anses det att man även når kontakt med klientens medvetna och undermedvetna tankar och känslor, där man ställer verbala frågor under muskeltestningen. Tekniken förefaller vara mycket enkel, men kräver relativt lång erfarenhet och användande innan man kan bedömma de svar man får. Mental kinesiologi används endast inom de olika grenarna inom Specialized Kinesiology.

Viktig information om kinesiologi:   Tusentals personer, framför allt i Europa, Australien, Nya Zealand och USA/Canada använder idag Specialized Kinesiology som ett helt eget och fristående yrke eller som en del av och komplement till andra alternativmedicinska behandlingsformer (massage, zonterapi, akupunktur, akupressur, healing, homeopati, m.fl.). Organisationerna som samlar alla inom Specialized Kinesiology heter IASK och International Kinesiology College, IKC samt Energy Kinesiology Association i USA.

 Kinesiologin i Sverige - en historisk blick tillbaka


Kinesiologin i Sverige

Viktig information om kinesiologi:   Den allra förste terapeut som introducerade kinesiologin och AKs muskeltestning i Sverige var den amerikanske kiropraktorn Leroy Perry, D.C. Den kände sprintern Christer Garpenborg från Göteborg arrangerade kurserna med Perry under mitten av 1970-talet. Leroy Perry arbetade (i samarbete med den i Sverige nu välkände NEP-kinesiologen Richard Duree) med Applied Kinesiology, AK och kiropraktik för sport- och idrottselit i många länder.

Viktig information om kinesiologi:   Kinesiologin, eller "Kroppsblansering" som det hette då, började spridas i Sverige i slutet av 1970-talet/början av 1980-talet av Peter Szil och Bippan Norberg (från Järna). De var de första (och hittills enda) svenska instruktörstränarna i Kroppsbalansering (Touch for Health). De höll under 1980-talets början helgkurser för ca. 2000 terapeuter i Sverige om muskeltestning och kroppsbalansering (kinesiologi).
I början av 1980-talet började Ken Lavendel (f.d. Gillemo) och Jim Abrahamsson och Charles ErikssonGGI, Götebogs Gymnastiska Institut i Surte att hålla kurser i Kroppsbalansering. 
Bland de riktiga tidiga kinesiologerna i Sverige under den tiden kan även nämnas läkaren Anders Warenmark (Stockholm) och Peter Wilhelmsson (Falun).

Viktig information om kinesiologi:   De svenska instuktörerna samlades på den tiden i Föreningen för Kroppsbalansering i Stockholmsområdet och terapeuter inom Kroppsbalanseringsförbundet på västkusten.
1987 och 1991 arrangerade Mac Pompeius Wolontis den första och andra Nordiska Kinesiologikonferensen i Stockholm med 150/180 deltagare från hela Sverige. Mac grundade samma år Svenska Kinesiologiskolan och föreningen ASK - Alternativmedicinska Sällskapet för Kinesiologi. ASK hade som mest drygt 200 medlemmar över hela Sverige (samt ett 30-tal kinesiologer i Norge, innan norrmännen grundade sin egen förening).

Viktig information om kinesiologi:   Termen "kinesiologi" började alltså att användas i Sverige på allvar först från och med 1987.
1988 utbildade Svenska Kinesiologiskolan den allra första gruppen i Sverige där terapeuterna för första gången kallades för "Kinesiologer".
Den första yrkesutbildningen började i augusti 1988 och var på 500 timmar heltid (augusti-december).

Viktig information om kinesiologi:   Under alla år mellan tidigt 1980-tal och fram till idag har olika kiropraktorer och naprapater gått utbildning inom Applied Kinesiology, AK. Bland annat har den amerikanske kiropraktorn Sheldon Deal D.C. varit här och undervisat i AK vid ett tiotal tillfällen under 15 år (1980-1995). Eftersom flertalet av utövarna inom AK-grenen av kinesiologin är kiropraktorer och naprapater kallar dom sig mycket sällan för "kinesiologer" utan endast sin vanliga yrkestitel.
Applied Kinesiology (AK) för kiropraktorer undervisas idag främst bland de utlandsutbildade legitimerade kiropraktorerna inom LKR, Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation.


Viktig information om kinesiologi:   1992 bildades det svenska Kinesiolog Förbundets, KF (Swedish Association of Professional Kinesiologist) som under 10 år organiserade diplomerade kinesiologer från Svenska Kinesiologiskolan med mer än 500 timmars utbildning i kinesiologi. Kinesiolog Förbundet lade ner sin verksamhet i december 2002 för att medlemmarna istället ska bli medlemmar i Sveriges största förbund inom manuella terapier - Kroppsterapeuternas Yrkesförbund (också det största förbundet inom all alternativmedicin och komplementär medicin i Sverige).


(denna text är skriven under © copyright av Mac Pompeius Wolontis. Den får endast återges om hänvisning ges till författaren och www.kinesiologi.se)Svenska Kinesiologiskolan

Välkommen till Kinesiologiskolan och Praktor® Skolan

Vi startade utbildningen till Kinesiolog i Sverige 1988.
I dag är vi även Nordens enda skola för utbildningar till licensierad Fysiopraktor®, Psykopraktor® och Akupraktor®.
Utbilda dig till

Kinesiolog
Fysiopraktor®
Psykopraktor®
Akupraktor®


Sveriges främsta utbildning inom manuell muskeltestning, neuromuskulära tester och kinesiologi
Svenska Kinesiologi Skolan

www.Kinesiologi.se / www.Kinesiolog.se / www.Kinesiologiskolan.se


Svenska Kinesiologi Skolan - Swedish School of Manual Kinesiology

Postadress: Sigtunagatan 4, SE-113 22 Stockholm, Sweden

Kurslokal: DeGeersgatan, på Östermalm. Tunnelbana "Karlaplan" eller "Gärdet"

Telefon: 08-339669

Email: info @ och så denna webb-adress :)

Kinesiologi logotype, ® ett registrerat varumärke

Orden Praktor®, Fysiopraktor®, Akupraktor®, Psykopraktor® är registrerade varumärken. Design och webbproduktion, copyright © Mac Pompeius Wolontis, 2014