Vad är Kinesiologi och Friskvårdsmedicin?


Manuell muskeltestning
Grunden i kinesiologi och kinesiologisk medicin är manuell muskeltestning. Det är en neuromuskulär diagnostisk teknik där man tolkar kroppens elektriska impulser och den neurologiska funktionen av den afferenta och efferenta kommunikationen mellan olika sinnesorgan, receptorer, muskler, körtlar, inre organ, hjärna och ryggmärg.

hjärnan ska kontrollera nervsystemet som i sin tur ska kontrollera musklerna

Sensoriska receptorer i huden
I vår kropp finns det miljoner receptorer (sensorer). De sensoriska systemen sänder via de afferenta nervbanorna impulser från kroppens olika delar till det centrala nervsystemet (ryggmärg och hjärna). Olika former av retningar av specialiserade receptorer omvandlas till elektriska signaler - nervimpulser (aktionspotentialer).
Vår hud innehåller olika typer av receptorer som förmedlar tryck, beröring, vibrationer, värme, kyla och smärta.
I de känsligaste mekanoreceptorerna i huden utlöses en elektrisk aktionspotential (nervimpuls) vid en beröring eller deformering av huden på några få tusendels millimeter, den utlösta aktionspotentialen kan många gånger omedelbart registreras genom manuell muskeltestning.

Hjärna och ryggmärg
Det Centrala Nervsystemets funktion funktion är att ta emot information från våra sinnesorgan via inåtledande afferenta nervbanor, sedan bearbeta och tolka denna information och därefter via utåtledande efferenta nervbanor styra muskulatur och körtlar.
All den information som det centrala nervsystemet får från olika typer av receptorer i vårt sensoriska nervsystem bearbetas för att ge en adekvat respons.
Det centrala nervsystemet kan bara svara receptorerna genom att uttrycka sig på två olika sätt:
1. kontraktion av muskler
2. sekretion från körtlar

Neurokinesiologi

Musklerna
När de sensoriska nervimpulserna från alla våra fem eller fler sinnen når ryggmärgen resulterar de i en ökning eller minskning av IPSP (inhibitoriska postsynaptiska potentialer) eller EPSP (excitatoriska postsynaptiska potentialer) i de motoriska efferenta neuronen som går ut till specifika muskler.
Den manuella muskeltestningen kommer då att visa på ökad excitation (retning) eller inhibition (hämning) av de motoriska nerverna.
Genom manuell muskeltestning kan man därför omedelbart registrera och undersöka effekten av olika sensoriska stimuli.

kiropraktor och kinesiolog Robert Rakowski, DC, USA
Kiropraktor Robert Rakowski, DC, muskeltestar en låsning i ryggraden med hjälp av kinesiologi.

Funktionell neurologi
Kinesiologi och kinesiologisk medicin används för att hjälpa människor med olika typer av funktionsnedsättningar.
Resultatet av en kinesiologisk medicinsk behandling blir att det centrala nervsystemet skickar förändrade efferenta nervsignaler ut till effektorganen: muskler och körtlar.
När behandlingen gett önskat resultat har de efferenta nervsignalerna påverkat kroppens muskulatur och körtlar och patienten upplever minskade besvär och förbättrad hälsa.

Behandlingar
Behandlingstekniker som används är bland andra manuell terapi, massagetekniker, strukturella mobiliseringar, mental och emotionell stresshantering, avslappningstekniker, näringsterapi och nutritionsmedicin, akupressur och akupunktur.

kinesiologisk akupunktur


Ovanstående text om kinesiologi och kinesiologisk medicin är skriven under copyright © av Mac Pompeius Wolontis 2005-2010
Eftertryck och citat får endast göras om du hänvisar till författaren och www.kinesiologi.se


- Vad är Kinesiologi?
Läs även denna sammanfattande text om kinesiologin som du kan skriva ut.

Svenska Kinesiologiskolan

Välkommen till Kinesiologiskolan och Praktor® Skolan

Vi startade utbildningen till Kinesiolog i Sverige för drygt 25 år sedan.
I dag är vi även Nordens enda skola för utbildningar till licensierad Fysiopraktor®, Psykopraktor® och Akupraktor®.
Utbilda dig till

Kinesiolog
Fysiopraktor®
Psykopraktor®
Akupraktor®


Sveriges främsta utbildning inom manuell muskeltestning, neuromuskulära tester och kinesiologi
Svenska Kinesiologi Skolan

www.Kinesiologi.se / www.Kinesiolog.se / www.Kinesiologiskolan.se


Svenska Kinesiologi Skolan - Swedish School of Manual Kinesiology

Postadress: Sigtunagatan 4, SE-113 22 Stockholm, Sweden

Kurslokal: DeGeersgatan, på Östermalm. Tunnelbana "Karlaplan" eller "Gärdet"

Telefon: 08-339669

Email: info @ och så denna webb-adress :)

Kinesiologi logotype, ® ett registrerat varumärke

Orden Praktor®, Fysiopraktor®, Akupraktor®, Psykopraktor® är registrerade varumärken. Design och webbproduktion, copyright © Mac Pompeius Wolontis, 2014